Egenkontroll

Enkelt och tryggt 

Genom vår partner Nomor får du hjälp att hitta kritiska punkter och att skräddarsy ett egenkontrollprogram för din verksamhet. Det blir ett enkelt redskap för personalen att använda i hanteringen av gästernas mat. Egenkontrollen ger inte bara säker mat. Det innebär lägre kostnader och bättre ordning.

För mer info kontakta Nomor direkt på 0771-12 23 00.
www.nomor.se

Disktekniks ordinarie servicebesök hjälper dig också i ditt egenkontrollarbete. Vi kontrollerar temperaturen i din diskmaskin och tillhandahåller rengöringsinstruktioner och kontrollerar disk- och rengöringsresultatet. 

Vad är egenkontroll?
Egenkontroll finns för att varje restaurang ska kunna säkerställa att de har bra rutiner för mathantering.

Syftet med egenkontroll är att minska risken för matförgiftningar och felaktig hantering. Egenkontrollen består av rutiner för mathanteringen och kontroller av exempelvis temperaturer, varumärkning och lokalunderhåll. 

Vad kräver lagen?
Lagen kräver att varje företag ska bygga upp ett system för egenkontroll. Det ska baseras på god hygienpraxis och produktsäkerhetssystemet HACCP (Hazard Analysis, Critical Control Points).
Lagen kräver också att du som restaurangföretagare tar hela ansvaret för matsäkerheten. 


Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Ta bort från mitt sortiment

×

Begär offert

×

Begär offert

×