Om oss

Din hygienpartner

Med Diskteknik i ryggen kan du fokusera på din passion, vare sig du jobbar på en restaurang, hotell, skola eller livsmedelsbutik. Vi tar oss an uppgiften att vara en del av ditt team, som ser till att du har de bästa förutsättningarna för att lyckas med din verksamhet. Det gör vi genom att erbjuda allt vi är bra på, inte bara våra produkter och redskap, men även rådgivning och handfasta handlingsplaner och utbildning för en god hygien och ekonomi. Dessutom ser vi till att din tekniska utrustning alltid fungerar som den ska och att den drar så lite kemikalier som möjligt för miljöns skull.  Allt för att din affär ska bli effektiv, hygienisk och lönsam.

Vi är unika i branschen med att kunna erbjuda ett komplett hygienteam med kompetens att hjälpa dig med allt inom disk, tvätt och städ.

Våra tre erbjudanden hjälper dig med olika delar i ditt hygienarbete och ger dig en god totalekonomi.

SNABBT PÅ PLATS. Ni får ett lokalt baserat team och snabb service.

RÄTT PRODUKTER. Ni får proffsprodukter som doseras snålt och är miljögodkända för disk, tvätt och städ. Vi har också reservdelar till de flesta typer av diskmaskiner. Allt finns i vår servicebuss, så vi kan snabbt lösa era problem på plats.

RÄTT KUNSKAP. Ni får ett team med unik kunskap och erfarenhet. Vi kan disk, tvätt, städ, drift- och matsäkerhet.

Erbjudandet Disk Tvätt och Städ 

SERVICEBUSS 
Vi utgår från en servicebuss där vi har ett brett sortiment av produkter som vi levererar direkt. Det är professionella produkter för ren disk, tvätt, städ samt reservdelar till diskmaskiner. 

TEKNISK SERVICE 
Vi servar och optimerar maskiner och doseringsutrustning så att de förbrukar mindre och har längre livslängd. Detta ger en betydligt bättre disk-, tvätt- och städekonomi. Vid våra servicebesök kontrollerar vi disk-, tvätt- och städresultat. 

UTBILDNING 
Vi ger din personal den kunskap de behöver för att kunna göra ett bra jobb. Utbildningarna kan vara allt från instruktioner på plats i samband med servicebesöket till vårt utbildningsprogram, Cleanoakademin.

FÖRRÅDSSERVICE 
Ni behöver inte beställa. Tillsammans lägger vi upp vad ni behöver och hur mycket. Vid varje besök fyller vi på det vi kommit överens om.

MILJÖ 
Vi vet sedan länge att det finns en direkt koppling mellan miljömedvetenhet och resursbesparingar. Genom vårt arbetssätt kan du som kund också spara pengar och miljö! Vi hjälper dig genom att arbeta med hela disk- och städkostnaden och ha ett sparsamt och hållbart arbetssätt.

KVALITET 
Efter varje servicebesök görs en skriftlig rapport till ansvarig, över vad vi sett och gjort inom disk, tvätt och städ.

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Begär offert

×

Begär offert

×