Kvalitet

Vi håller vad vi lovar!

Att vara engagerade och lyhörda är två av våra värdegrunder som vi lever efter. Vid vår kundundersökning 2012 frågade vi våra kunder hur de upplevde den service vi ger och på en tiogradig skala fick vi 8,91, vilket vi är mycket stolta över.

Vi är också unika i branschen med att allt vårt arbete vi gör hos dig som kund är miljö- och kvalitetscertifierat. Att vi håller vad vi lovar kontrolleras också av en utomstående part.

Här är vår verksamhetspolicy/vårt löfte som vi arbetar efter.

Diskteknik är ett serviceföretag som erbjuder rätt kunskap och rätt produkter för hotell, restaurang och catering. Ett samarbete med Diskteknik ger kunden trygghet och kontroll på hur disk-, tvätt-, städ- samt hygienarbetet fungerar för att skapa säker mat och bra hygien som resulterar i en bättre totalekonomi för oss och våra kunder.

Vår verksamheter bedrivs i enlighet med gällande lagar och förordningar. Vi förbättras ständigt genom att minska och förebygga belastningen på miljö och människors hälsa för att skapa ett hållbart och jämställt samhälle.

Inom våra verksamheter är vi engagerade och löser våra kunders problem. Vi är lyhörda för behov och önskemål från våra medarbetare och kunder som en del i att utveckla vårt erbjudande. Vi står för nyskapande och vågar satsa på nya lösningar och arbetssätt. Vi är pålitliga genom att vi håller vad vi lovar."

Kvalitetspartner

Du får ett kvalitetscertifierat servicebesök!

Som företag är Diskteknik på flera sätt unikt. Sedan 2005 är vi kvalitetscertifierde enligt ISO 9001. Dessutom är vi stolta att berätta att vi är de enda i branschen som kvalitetscertifierat vårt servicebesök - allt arbete som vi gör hos dig som kund!

Certifikat ISO 9001/14001 (pdf)

Som kund på Diskteknik får du:

GOD KVALITET
Vi arbetar ständigt med att förbättra vår produkt- och servicekvalitet och att få nöjdare kunder.

KONTROLL PÅ VAD VI HAR GJORT
Allt arbete vi gör hos dig som kund rapporteras muntligt och skriftligt till ansvarig på plats.

TRYGGHET
Vi håller vad vi lovar. Det kontrolleras av externa revisorer.

Socialt ansvarstagande

ARBETSMILJÖ OCH SOCIALA VILLKOR
Vi arbetar aktivt för att våra nuvarande och potentiella medarbetare ska behandlas rättvist, jämställt och med respekt. Vi förväntar oss att våra leverantörer agerar på samma sätt mot sina medarbetare.

HÄLSA OCH SÄKERHET
Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra arbetsmiljön samt förebygga arbetsskador och olycksfall.

MILJÖ
Hänsyn till miljön präglar vårt arbete. Cleano Group är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001 och vi utbildar samt informerar våra anställda i miljöfrågor.

Vi har som miniminivå att inom miljöområdet följa lagar, bestämmelser och normer, vilket vi också förväntar oss av våra leverantörer.

ETISKA VÄRDERINGAR
Korruption, mutor, dolda provisioner eller andra olagliga eller oetiska förmåner är inte tillåtna. Medarbetare i Cleano Group varken tar eller ger otillbörliga ersättningar.

Våra Värdegrunder

PASSIONERAD

PERSONLIG

STOLT

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Begär offert

×

Begär offert

×