Materialguide

Namn Symbol Beskrivning Klarar temperatur Klarar mikrovågsugn Transparens Råmaterial Återvinning Industriellt komposterbar
PP
Polypropylen
Polypropylen är en termoplastpolymer med ett brett användningsområde, bland annat till matförpackningar. Det är ett starkt material med hög barriär mot kemiska ämnen och syror. -18°C - + 130°C Ja (max +110°C) Låg-medium Råolja Ja Nej
C-PET
Crystalline PET
Det finns två huvudtyper av PET-plast; Amorf PET (A-PET) och Kristallin PET (C-PET). Strukturen i C-PET gör att materialet blir stabilare i högre temperaturer än APET. CPET skapar en god barriär mot syre, koldioxid och kväve. Delkristallina plaster klarar i regel belastningar vid förhöjd temperatur bättre än amorfa samt har bättre utmattningshållfasthet och kemikalieresistens. -40°C - +220°C Ja Ingen Råolja Ja Nej
A-PET
Amorf PET
Amorf PET mjuknar precis som glas om man höjer temperaturen och kan därför varmformas. Motsatsen är de!kristallin plast att jämföra med metaller som har kristallin struktur. Amorfa material har ingen smältpunkt utan man anger istället den s.k. glastransitionstemperaturen (Tg), där molekylkedjoma kan börja röra sig. -40°C - +70°C Nej Hög Råolja Ja Nej
r-PET
Recycled PET
r-PET är benämningen för plast av återvunna PET-flaskor som mals ned och blir till nya mat- förpackningar. Återvinningen minskar koldioxidutsläppen och leder till mindre avfall. -40°C - +70°C Nej Hög Råolja Ja Nej
OPS Orienterad polystyren är en klar plast som tillverkas genom extrudering av en folie av polystyren (PS) som sträcks i längd-och tvärriktning. Materialet används i förpackningar som ska ha låg kostnad och användas för en kort tid. Ytan är ömtålig för skrap- och rivmärken. -0°C - +70°C Nej Väldigt hög Naturgas Ja Nej
HIPS Polystyren (PS) blandas med 5-10% butadiengummi (BR) och då får man det som benäms slagseg polystyren, vilket betecknas HIPS. -10°C - +80°C Nej Medium Naturgas Ja Nej
HDPE
High density polyeten
  Polyeten (PE) klassificeras i olika grupper beroende på dess densitet och sidogrenar på polymer- kedjorna. En gren är High density (HDPE). HDPE har lågt pris och är lätt att formspruta även i stora detaljer. En stor del av all polyeten som tillverkas används till filmblåsning. Om filmen prasslar som i gratispåsarna i livsmedelsbutiken är den troligen gjord i HDPE. -20°C - +120°C Ja Låg-medium Naturgas Ja Nej
LDPE
Low density polyeten

Polyeten är en delkristallin volymplast. Det är den vanligaste plasten och den tillverkas i mer än 60 miljoner ton varje år över hela världen. Low density polyeten (LDPE) lanserades på marknaden av den engelska kemikoncernen ICI år 1939. En stor del av all polyeten som tillverkas används till filmblåsning. Om filmen är mjuk och flexibel är den antingen gjord i LDPE eller LLDPE. -20°C - +90°C Ja Låg-medium Naturgas Ja Nej
PVC
Polyvinylklorid
  Polyvinylklorid är en amorf volymplast. Vid tillverkning av PVC kan man använda olika poly- meriseringsmetoder och vid kompounderingen kan materialets egenskaper påverkas mer än hos någon annan plast, från mycket mjuk (tex trädgårdsslang) till styv och hård (tex avloppsrör). Vi skiljer vanligen mellan tre olika typer: Styv, mjukgjord eller latex-PVC. -40°C - +80°C Nej Hög Naturgas Ja Nej
PLA
Polyactic acid
  PLA är en polymer som görs av mjölksyra. Stärkelse konverteras till mjölksyra i en fermen- terings- process. Materialet kan komposteras och bryts då ned till vatten och koldioxid. Förpackningar av PLA bör förvaras under +30°C och materialet är stabilt upp till +40°C. -0°C - +40°C Nej Låg-medium Stärkelse Ja Ja
Aluminium Aluminium är ett grundämne. Det är den vanligaste metallen i jordskorpan och det tredje vanligaste grundämnet på jorden. Aluminium framställs av bauxit i en process som är väldigt energikrävande. När man framställer aluminium av aluminiumskrot behövs endast 5 % av den energi som går åt för tillverkning av aluminium ur bauxit. Därför är det väldigt viktigt att återvinna sina aluminiumförpackningar. -200°C - +350°C Ja Ingen Bauxit Ja Nej
Pulp
Fibrer
  Materialet tillverkas av träfibrer, alternativt sockerrörsfibrer. Är komposterbar till 100% i en industriell kompostanläggning. Kan användas till både kall och varm mat.   Ja Ingen Träfiber, alternativt sockerrörsfiber Ja Ja

Din produkt är tillagd

×

Lägg till i mitt sortiment

×

Begär offert

×

Begär offert

×